El primer curs de cuina

La fira de sostenibilitat de Cabrils

La visita a l'Olivera de Vallbona de les Monges

el segon curs de cuina

La visita a Discat

Fira de Cabrils