Visita al TEB

2014-10-12 09:35

En la nostra campanya de visites a centres que ens poden servir de referència, varem visitar el dia 17 de Setembre les instal·lacions del TEB al barri de Sant Andreu de Barcelona. Vam quedar impressionats del que han aconseguit un grup de famílies que van començar a treballar al 1968.

 

Des de llavors han anat construint un engranatge de centres especials de treball sense ànim de lucre, centres ocupacionals, serveis d’habitatge especialitzat, serveis d’inserció laboral, fundació tutelar, clubs esportius…, per tal que les persones amb discapacitat intel·lectual vagin ocupant el lloc que es mereixen a la societat.

 

Son un Grup Cooperatiu format per 7 cooperatives (TEB Barcelona, TEB Vallès, TEB d’Habitatge, TEB Verd, TEB solucions, TEB Gestió, i una cooperativa de 2n grau, Taller Escola Barcelona) i treballen tota mena de productes: cultiven bolets, envasen sals de cuina, fan pintures escolars, ambientadors i fins i tot repel·lents de mosquits.

Però a mes disposen de 20.000 m2 per oferir  serveis industrials en el centre ocupacional on treballen per desenvolupar i mantenir les capacitats de les persones usuàries, tot fomentant la seva autonomia personal i social fen feines sobre tot  t’envasa’t, manipulat i pàckaaging.

 

El grup complementa els seus serveis amb una fundació tutelar, llars residencies on 71 persones gaudeixen d’habitatge, centres d’assessorament per l’empresa ordinària per la inserció de persones amb discapacitat...

 

El nostre agraïment als responsables del TEB Francesc Martinez de Foix i el seu equip per la seva amabilitat i oferiment d’ajuda i en Domi per facilitar l’encontre.